Tehnikaülikool kutsub 1. aprillil matemaatikakatset tegema

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) kutsub 1. aprillil matemaatikakatset tegema, sisseastumiskatse tulemust arvestatakse vaid Tehnikaülikooli sisseastumisel.

1. aprillil saab matemaatikakatset teha kell 10 TTÜ peahoones (Ehitajate tee 5, Tallinn) ning kell 11 TTÜ Tartu Kolledžis (Puiestee 80A, Tartu).

Katsele tuleb kindlasti eelnevalt registreeruda.

Katse tulemus on võrdsustatud TTÜ-sse sisse astumisel laia matemaatika riigieksamiga, sisseastumisel läheb arvesse parim tulemus. Tehnikaülikooli sisseastumiskatse põhineb laial matemaatikal, katse tegemine võimaldab juba aprillis täita TTÜ sisseastujale esitatavad nõuded matemaatikas.

Sisseastumiskatse tegemine on vajalik, kui sisseastumiseks nõutud matemaatika riigieksamit pole tehtud. Samuti juhul, kui on sooritatud kitsa matemaatika riigieksam, kuid kandideerimiseks on vaja laia matemaatika eksami tulemus.

Matemaatikakatset võib teha ka siis, kui soovitakse parandada oma riigieksami tulemust.

Tänane IT üliõpilane ja aasta tagasi gümnaasiumi lõpetanud Diana Kasesalu kinnitab: „Tehnikaülikooli matemaatikakatse oli minu jaoks nagu teine võimalus, et parandada mitte nii hästi läinud matemaatika riigieksami tulemust. Teadsin, et suudan paremini. Muidugi tahtsin ka täita soovitud eriala sisseastumisnõuded. Kindlasti soovitan seda teistele. Sellega võib ainult võita, täpselt nii nagu mina võitsin koha soovitud erialale ja usu endasse."

Tallinna matemaatikakatsele pääsevad esimesed 300 registreerunut, Tartus pole kohtade arv piiratud. Eelkõige on oodatud katsele need, kes on gümnaasiumi juba varem lõpetanud.

Ülikooli sisse astumiseks tuleb lõpetada gümnaasiumiõpingud. Sisseastumisavaldusi saab esitada 26. juunist sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Tehnikaülikooli matemaatikakatset saab teha ka 27. juunil.

Lisainfo katse kohta, registreerumine ning varasemate aastate ülesanded www.ttu.ee/1aprill-matemaatika-sisseastumiskatse