Tallinna veekogude ümbrusest leitud materjal saab TTÜ maastikuarhitektuuri tudengite käe all uue elu

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) maastikuarhitektuuri tudengid esitlevad 31. märtsil kell 10:00 bioloogilise ise-organiseerumise töötoas valminud töid: Tallinna veekogude ümbrusest kogutud algmaterjalist loodud uusi ehitusmaterjale.

 

Avalik esitlus toimub TTÜ arhitektuuri ja urbanistika akadeemias (Tallinn, Tõnismägi 14).

Suurbritannia Newcastle ülikooli eksperimentaalse arhitektuuri professor Rachel Armstrong viis TTÜs läbi töötoa bioloogilise ise-organiseerumise põhimõtetest ning nende rakendamisest disainis. Töötoa objektiks olid Tallinna ümbruse veekogud. TTÜ maastikuarhitektuuri tudengid uurisid nii klassikaliste kui ka ebatavalisemate meetodite abil piirkondade tähtsamaid omadusi ning suurimaid väljakutseid.

„Biotehnoloogia rakendamine maastikuarhitektuuris ja linnaehituses on üks meie tsivilisatsiooni eredamaid tulevikuväljavaateid. Töötoas kaardistasid tudengid iga maastikku erinevate etenduskunstidest pärit meetoditega – automaatne joonistamine, häälte salvestamine, korduvate mustrite ja tekstuuride otsimine. See on täiesti erinev metoodika tavapärasest maastikuanalüüsist. Iga tudengi installatsioon ehk materjali prototüüp on ainulaadne ja väljendab tema isiklikku kohakogemust,“ kinnitab TTÜ maastikuarhitektuuri õppekava programmijuht Kristi Grišakov.

Töötuba juhatab mõtteliselt sisse 2017. a Tallinna Arhitektuuribiennaali, mille fookuses on samuti biotehnoloogiad.

Töötuba juhendasid ka Newcastle ülikooli eksperimentaalse arhitektuuri osakonna teadurid Simone Ferracina ning Rolf Hughes, kellel on pikaaegsed kogemused bioloogia, biotehnoloogia ja arhitektuuri valdkondi siduvate lahenduste uurimises ja katsetamises. Tallinna Tehnikaülikoolist oli kaasjuhendajaks TTÜ maastikuarhitektuuri õppekavade programmijuht Kristi Grišakov, kes uurib samuti erinevaid tuleviku-uurimise meetodite rakendamist linnaplaneerimises.

 

Lisainfo

Kristi Grišakov, TTÜ ehituse- ja arhitektuuri instituut, kristi dot grisakov at ttu dot ee, tel 5183420